Onorarii

In conformitate cu Prevederile Articolului 37(1) Legea 188/2000 si Ordinul Ministrului Justitiei nr. 2550/2006 actualizat cu
Ordinul nr. 2561/2012, executorii judecatoresti pot percepe urmatoarele onorarii:

Nr. crt. Activitatea prestata Onorariile minimale Onorariile maximale
1
Notificarea si comunicarea actelor de procedura
20 lei
400 lei
2
Executari directe:
- evacuari
150 lei
2.200 lei pentru debitor persoana fizica
5.200 lei pentru debitor persoana juridica
- incredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
50 lei
1000 lei
- vizitarea minorului
50 lei
500 lei
- puneri in posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri etc.
60 lei
2.200 lei pentru debitor persoana fizica
5.200 lei pentru debitor persoana juridica
- desfiintarea de lucrari sau constructii
150 lei
2.200 lei pentru debitor persoana fizica
5.200 lei pentru debitor persoana juridica
4
Executari indirecte (urmarirea mobiliara si imobiliara a creantelor)
a) pentru creantele in valoare de pana la 50.000 lei inclusiv, onorariul minim se calculeaza dupa cum urmeaza:

1. pentru creantele in valoare de pana la 500 lei inclusiv, onorariul minim este de 10% din suma reprezentand valoarea creantei ce face obiectul executarii silite;

2. pentru creantele in valoare de peste 500 lei, dar pana la 1.000 lei inclusiv, onorariul minim este de 50 lei plus un procent de 5% din suma care depaseste 500 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite;

3. pentru creantele in valoare de peste 1.000 lei, dar pana la 50.000 lei inclusiv, onorariul minim este de 75 lei plus un procent de 2% din suma care depaseste 1.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite;

b) pentru creantele in valoare de peste 50.000 lei, dar pana la 80.000 lei inclusiv, onorariul minim este de 1.175 lei plus un procent de 2% din suma care depaseste 50.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite;

c) pentru creantele in valoare de peste 80.000 lei, dar pana la 100.000 lei inclusiv, onorariul minim este de 1.775 lei plus un procent de 1% din suma care depaseste 80.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite;

d) pentru creantele in valoare de peste 100.000 lei, onorariul minim se calculeaza dupa cum urmeaza:

1. pentru creantele in valoare de peste 100.000 lei, dar pana la 400.000 lei inclusiv, onorariul minim este de 2.500 lei plus un procent de 1% din suma care depaseste 100.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite;

2. pentru creantele in valoare de peste 400.000 lei, onorariul minim este de 5.500 lei plus un procent de pana la 0,5% din suma care depaseste 400.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite. In cazul in care, la calculul onorariului maxim se foloseste un procent de pana la 0,5% inclusiv, pentru calculul onorariului minim datorat se aplica acelasi procent care a fost folosit si pentru calculul onorariului maxim.
a) pentru creantele in valoare de pana la 50.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 10% din suma reprezentand valoarea creantei ce face obiectul executarii silite;

b) pentru creantele in valoare de peste 50.000 lei, dar pana la 80.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.000 lei plus un procent de pana la 3% din suma care depaseste 50.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite;

c) pentru creantele in valoare de peste 80.000 lei, dar pana la 100.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.900 lei plus un procent de pana la 2% din suma care depaseste 80.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite;

d) pentru creantele in valoare de peste 100.000 lei, onorariul maxim este de 6.300 lei plus un procent de pana la 1% din suma care depaseste 100.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite.
4
Protestul de neplata la cambie, bilet la ordin si cecuri
150 lei
400 lei
6
Constatarea unor situatii de fapt si inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedura civila)
100 lei
2.200 lei pentru debitor persoana fizica
5.200 lei pentru debitor persoana juridica
7
Vanzarea la licitatie publica a bunului ce face obiectul impartelii judiciare
150 lei
2.200 lei
8
Sechestrul asigurator
100 lei
1.200 lei pentru debitor persoana fizica
2.200 lei pentru debitor persoana juridica
9
Sechestrul judiciar
100 lei
1.200 lei pentru debitor persoana fizica
2.200 lei pentru debitor persoana juridica
10
Poprirea asiguratorie
100 lei
1.200 lei pentru debitor persoana fizica
2.200 lei pentru debitor persoana juridica
11
Proces-verbal de oferta reala
50 lei
350 lei
12
Orice alte acte sau operatiuni date prin lege
50 lei
200 lei
13
Confiscari
10% din valoarea realizata
10% din valoarea realizata
14
Consultatii in legatura cu constituirea actelor executionale
20 lei
200 lei

Cheltuieli

Nr. Crt Activitatea Suma
1
Inregistrare
Pana la: 1,00
2
Formare dosar
Pana la: 10,00
3
Redactare adresa
Pana la: 10,00
4
Proces-verbal de indeplinire a procedurii
Pana la: 20,00
5
Cheltuieli de transport
In functie de distanta si de mijlocul de transport
6
Cheltuieli de transmitere prin posta
In functie de valoarea timbrelor necesare fata de modalitatea de transmitere
7
Emiterea somatiei
Pana la: 10,00
8
Proces-verbal de sechestru
Pana la: 30,00
9
Proces-verbal de situatie
Pana la: 50,00
10
Notarea somatiei In Cartea funciara
Pana la: 50,00
11
Publicatie de vanzare mobiliara
Pana la: 30,00
12
Publicatie de vanzare imobiliara
Pana la: 50,00
13
Emitere adresa poprire pe fiecare tert poprit
Pana la: 10,00
14
Emitere adresa de radiere a somatiei din Cartea funciara
Pana la: 50,00
15
Proces-verbal de licitatie
Pana la: 50,00
16
Proces-verbal de distribuire sume
Pana la: 100,00
17
Act de adjudecare
Pana la: 300,00
18
Proces-verbal de constatare
Pana la: 100,00
19
Arhivare dosar
Pana la: 30,00
Call Now Button