Acte Necesare

Biroul nostru asigură comunicarea notificărilor prin agent procedural cu maximă celeritate, în interesul clienţilor.

În vederea alcătuirii dosarului de executare, creditorul trebuie
să depună la biroul executorului judecătoresc următoarele acte:

1. cererea de executare silită;
2. titlul executoriu în original;
3. taxa de timbru;
4. timbru judiciar.

Pentru comunicarea unei notificări prin agent procedural, din cadrul biroului nostru sau prin poştă, notificantul trebuie să depună:

1. notificarea în 3 exemplare;
2. cererea adresată executorului judecătoresc;
3. taxa de timbru;
4. timbru judiciar.
Call Now Button