Vanzari imobile

Vanzarea la licitatie este publica. Poate participa la licitatie orice persoana care, cel mai tarziu pana la inceperea vanzarii la licitatie publica a consemnat la dispozitia executorului judecatoresc cel putin 10% din pretul de incepere al licitatiei pentru bunurile pe care intentioneaza sa le cumpere.

Debitorul sau alta persoana interesata va putea solicita incetarea sau suspendarea urmaririi numai consemnand valoarea ce i se cere, la dispozitia organului de executare. In acest caz se va depune la executorul judecatoresc pe langa recipisa de consemnare si copie de pe cererea de suspendare sau incetare a executarii depusa la instanta competenta. Urmarirea se va opri in tot sau in parte pana la solutionarea cererii.

Pretul de la care incepe licitatia este cel prevazut in publicatiile sau anunturile de vanzare. Bunul se adjudeca celui care, dupa trei strigari succesive, facute la intervale de timp care sa permita optiuni si supralicitari, ofera pretul cel mai mare, chiar si atunci cand, in lipsa de alti concurenti, acesta a fost singurul ofertant. Daca nu se obtine pretul de incepere al licitatiei, la acelasi termen, bunul va fi vandut la pretul cel mai mare oferit, sub rezerva ca acesta sa nu fie derizoriu. Creditorii nu pot adjudeca bunurile oferite spre vanzare la un pret mai mic de 75% din pretul de incepere al licitatiei.

Adjudecatarul este obligat sa depuna de indata intregul pret, in numerar ori cu ordin de plata sau orice alt instrument legal de plata. La cererea adjudecatarului, incuviintata de executor, pretul se va depune in cel mult 5 zile. Daca pretul nu se depune, se va relua licitatia sau alta modalitate de valorificare a bunului, primul adjudecatar fiind raspunzator atat de scaderea pretului cat si de cheltuielile facute pentru aceasta. Sumele se vor stabili de catre executorul judecatoresc prin proces verbal care constituie titlu executoriu si se vor retine cu precadere din cautiune.

Cand adjudecatar este insusi creditorul urmaritor iar la urmarire nu participa alti creditori, sau acestia au un rang de preferinta inferior creditorului adjudecatar, el va putea depune in contul pretului creanta sa, in tot sau in parte.

Dupa inchiderea licitatiei, executorul judecatoresc va elibera fiecarui adjudecatar o dovada care constituie titlu de proprietate asupra bunurilor vandute. Predarea bunului se va face dupa achitarea integrala a pretului, pana la predare adjudecatarul suportand riscul pieirii bunului adjudecat.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Call Now Button