Vanzari imobile

Vanzarea la licitatie este publica. Persoanele care vor sa cumpere imobilul la licitatie vor depune pana la termenul stabilit pentru vanzare oferta de cumparare precum si dovada achitarii cautiunii reprezentand 10% din pretul de incepere al licitatiei pentru termenul respectiv. Nu au obligatia de a depune cautiune creditorii care au creante in rang util precum si persoanele care impreuna cu debitorul detin imobilul urmarit in proprietate comuna pe cote parti.

Debitorul nu poate licita nici personal, nici prin alte persoane.

Vanzarea va incepe de la pretul cel mai mare oferit daca este mai mare decat pretul de evaluare sau, in lipsa unei asemenea oferte, de la pretul de evaluare.

Daca la primul termen de licitatie nu se obtine pretul de evaluare, se va acorda un nou termen pentru cand pretul de pornire al licitatiei se reduce la 75% din pretul de evaluare. Daca nu se obtine pretul de incepere al licitatiei, la acelasi termen bunul va fi vandut la pretul cel mai mare oferit, sub rezerva ca pretul oferit sa nu fie derizoriu. Vanzarea se va putea face chiar daca va fi un singur ofertant daca se ofera pretul de la care incepe licitatia. Creditorii nu pot adjudeca bunurile oferite spre vanzare la un pret mai mic de 75% din cel la care imobilul a fost evaluat.

Dupa adjudecarea imobilului de catre unul din participantii la licitatie executorul, la cerere, va dispune restituirea cautiunilor depuse de ceilalti participanti.

Adjudecatarul imobilului va depune pretul la dispozitia executorului judecatoresc in termen de cel mult 30 de zile de la data vanzarii tinandu-se seama de cautiunea depusa in contul pretului. Daca adjudecatarul nu depune pretul in termenul aratat se va organiza o noua licitatie, el fiind obligat sa plateasca cheltuielile ocazionate de noua licitatie si eventuala diferenta de pret. Daca imobilul nu se vinde la termenul acordat fostul adjudecatar va suporta toate cheltuielile ocazionate de urmarirea imobilului. Sumele datorate de fostul adjudecatar se stabilesc de executorul judecatoresc prin proces verbal care constituie titlu executoriu si vor fi retinute cu precadere din cautiune.

Cand adjudecatar este un creditor el poate depune creanta in contul pretului, fiind obligat, daca este cazul, sa depuna diferenta de pret. De asemenea, daca exista alti creditori care au un drept de preferinta la distributie, el va depune si suma necesara pentru plata creantelor lor, in masura in care acestea nu sunt acoperite prin diferenta de pret.

Dupa plata integrala a pretului sau a avansului daca vanzarea se face cu plata in rate si dupa expirarea termenului de 15 zile prevazut pentru contestarea procesului verbal de licitatie, executorul judecatoresc va intocmi actul de adjudecare care va servi dobanditorului ca titlu de proprietate si pentru inscrierea in cartea funciara. De asemenea, actul de adjudecare constituie titlu executoriu impotriva debitorului sau a oricarei persoane care are in posesie sau detine in fapt, fara nici un titlu, imobilul adjudecat. In cazul vanzarii cu plata in rate, actul de adjudecare constituie pentru creditor titlu executoriu impotriva cumparatorului care nu plateste diferenta de pret.

1 thought on “Vanzari imobile”

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Call Now Button