Executor Judecăoresc Șortan Ioan Călin

Excelenta si succesul sunt garantate prin profesionalism

Cine suntem?

Executorul judecatoresc Sortan Ioan Calin are o exeprienta indelungata in domeniul executarii silite, activand din anul 2007 ca executor judecatoresc in cadrul Judecatoriei Cluj.

Biroul executorului judecatoresc este competent sa efectueze acte de executare silita in circumscriptia Curtii de Apel Cluj.

Profesionalismul nostru este pus in slujba satisfacerii clientului cu respectarea stricta a cadrului juridic care reglementeaza activitatea executorilor judecatoresti.

Personalul calificat din cadrul acestui birou poate comunica fluent atat in limba engleza, cat si in limba franceza.

Competenta noastra

In conformitate cu prevederile Legii 188/2000, executorul judecatoresc are urmatoarele atributii:

1. punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii;

2. notificarea actelor judiciare si extrajudiciare;

3. comunicarea actelor de procedura;

4. recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante;

5. aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca;

6. constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila;

7. intocmirea proceselor-verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila;

8. intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz;

9. orice alte acte sau operatiuni date de lege in competenta lui.

Call Now Button